Dobronická 1257, Praha 4 Navigovat

777 909 908 Po - Ne: 9 - 19 hod.

Dobronická 1257, Praha 4
Po - Ne: 9 - 19 hod.

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto zásad se rozumí:

Správcem osobních údajů je provozovatel eshopu www.DetskyDum.cz a prodejny DetskyDum.cz, společnost DetskyDum s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, Praha 4 Kunratice, IČ: 27198642, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103819.

Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Dobronická 1257, 14800 Praha 4 Kunratice, email: info@detskydum.cz, tel.: +420 777 909 908

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Těmito údaji jsou především údaje nutné ke zpracování Vaší objednávky, tedy: jméno a příjmení, adresa (fakturační a doručovací), e-mailová adresa, telefonní číslo a historie Vašich objednávek a účetních dokladů s objednávkou spojených.

2. Správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

3. Správce při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 

II. Zákonný důvod a účel a zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je

 • plnění smlouvy, případně jiného závazku a poskytování služeb mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 odst 1 písm. f) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

III. Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • za účelem výkonu práv a povinností (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům) ze smluvního po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy
 • pro účely marketingu po dobu 5 let, není-li souhlas odvolán dříve

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajú správce osobní údaje nevratně vymaže

 

IV. Příjemci osobních údajů (dodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou

 • osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
 • osoby podílející se na provozu platební brány na základě smlouvy,
 • osoby zajišťující účetní, IT, analytické a marketingové služby,
 • osoby poskytující další obdobné služby v souvislosti s provozováním e-shopu a prodejny.

2.    Správce může předat osobní údaje do země mimo EU, pokud jde o zemi, do níž je poskytování osobních údajů umožněno na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

3.  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz společnost Heureka Group a.s., IČ:078 22 774; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Zaslání dotazníku můžete též odmítnout ještě před odesláním objednávky pomocí checkboxu. Kompletní podmínky služby "Ověřeno zákazníky" najdete zde.

 

V. Cookies

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky, které navštívíte, ukládají do vašeho počítače. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům umožnily efektivně se orientovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek, je možné nastavovat bez Vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie je nutné před nastavením v prohlížeči schválit. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoliv změnit na stránce nastavení cookies  - ikona vlevo dole na obrazovce. Na téže stránce je uvedena doba zpracování konkrétních souborů cookie.

 

VI. Kamerový systém

Prostory naší provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovně máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je naše společnost DetskyDum s.r.o. Doba uchovávání záznamů je 30 dnů.

 

VII. Ochrana a zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpracování nebo zneužití

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zaheslování, šifrování, antivirových a firewallových systémů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. Správce prohlašuje, že po uplynutí lhůt uvedených v článku III osobní údaje vymaže/skartuje.

 

VIII. Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Svůj souhlas s  těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018 (aktualizace 26.1.2023)

Autosedačky a cestování Hračky a dárky Kočárky Kojení a krmení Koupání a přebalování Oblečení a doplňky Péče o dítě Spaní a nábytek Blog Naše prodejna Studio autosedaček

Rozumíme vám i miminkům.
Navštivte nás osobně!

Pondělí – Neděle: 9 – 19 hod.

Dobronická 1257, Praha 4 Navigovat

 • Osobní odběr ZDARMA
 • Pohodlné parkování před naší provozovnou

© 2024 | Všechna práva vyhrazena.
Čekejte prosím...