Tak jakpak mu budeme říkat?

má jmeniny 24.prosince

má jmeniny 2.září

Jak možná předpokládáte, toto v současnosti velmi oblíbené jméno je biblického původu. Slovo „hádám“ v hebrejštině označuje zemi, hlínu. Vykládá se proto jako pozemšťan, člověk z hlíny.

Jde o jméno původu germánského (samostatná krátká podoba Adelheid) a značí, že jde o bytost ušlechtilou, která má jak vznešené způsoby, tak postavu. Ve staré češtině se používala podoba Adléta.

Katalog zboží:

Informace

Facebook plugin