VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI CYBEX K PODZIMNÍM TESTŮM ADAC A STIFTUNG WARENTEST

Následující firemní vyjádření se týká výsledků testů dětských autosedaček z 27. října 2015, které provedl ADAC, Stiftung Warentest a jejich partneři. V testu od Stiftung Warentestu získala autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 známku 1.1 v kategorii bezpečnosti, 2.4 v obsluze a 2.1 v kategorii ergonomie. Aton 4 se základnou Aton Base 2 získal ze všech testovaných autosedaček nejlepší hodnocení za bezpečnost (skupina 0+, test 11/2015). Bohužel, v testu na obsah škodlivých látek obdržela autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 hodnocení 4.6, což vedlo ke snížení jejího celkového hodnocení.

Látka, nalezená v potahu autosedačky Aton 4 se nazývá naftalen a je používána především uskladňovacími a přepravními společnostmi z důvodu ochrany látek před poškozením během přepravy. Bohužel, množství naftalenu, nalezeného v potahu autosedačky Aton 4 přesáhlo limit, nastavený Stiftung Warentestem, který je 1 ppm (miliontina), o 0,1 ppm.

Je důležité zmínit, že zatímco množství naftalenu okrajově překračuje standardy, nastavené Stiftung Warentestem, stále je o 78 % pod limitem jiné čelní testovací a certifikační organizace: Oeko-Tex® Standard 100 – nezávislý testovací a certifikační systém pro textilní produkty. Zodpovědnost za nezávislé testy na škodlivé látky dle standardu Oeko-Tex® Standard 100 nese International Oeko-Tex® Association – společenství 16 věhlasných institucí, zabývajících se průzkumem a testováním látek v Evropě a Japonsku se zastoupením a kontaktními místy ve více než 60 zemích.

Všechny látky CYBEX, ať už příchozí nebo odchozí, jsou pravidelně podrobovány běžnému testování kvality. Tyto pravidelné testy se provádí interně i nezávislými organizacemi. Před posledními testy dětských autosedaček jsme během pravidelných testů na autosedačce Aton 4 neobjevili žádnou nezvyklou úroveň jakékoliv látky. Proto zatím není jasné, odkud kontaminace, nalezená organizacemi Stiftung Warentest a ADAC pochází a my celou tuto záležitost prošetříme.

Přesto nás výsledky testů mrzí a rádi bychom zdůraznili, že bereme tuto záležitost vážně. Vytvořili jsme si pověst vůdce v oboru bezpečnosti a stále zlepšujeme náš výzkum, testovací zařízení i testování samotné. Proto jsme prošetřili následky možné kontaminace. Dle čelního nezávislého testovacího institutu Intertek se naftalen na vzduchu odpařuje.

Rádi bychom zdůraznili, že Aton 4 více než splňuje všechny přísné evropské bezpečnostní předpisy. Jelikož se naftalen na vzduchu odpařuje (potvrzeno institutem Intertek), není potřeba Aton 4 vyměňovat nebo vracet.

Pro jistotu vám doporučujeme postupovat dle pokynů v uživatelském manuálu, ve kterém se uvádí, že před prvním použitím je potřeba potah vyprat při 30 °C. Po vyprání by měl být potah vysušen způsobem, který se běžně doporučuje po pořízení nového oblečení pro dítě.

V případě jakýchkoliv dalších otázek nás, prosíme, kontaktujte: info@cybex-online.com.

* https://www.test.de/Autokindersitze-im-Test-1806826-1806834/

AfPS GS2014:01 PAK des Ausschusses für Produktsicherheit 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI, TESTY PODZIM 2015 OD ADAC A STIFTUNG WARENTEST

1. Jaké jsou výsledky podzimního testu 2015 organizace Stiftung Warentest?

Výsledky testu dětských autosedaček byly zveřejněny 27. října 2015 organizacemi ADAC, Stiftung Warentest a jejich partnery. V testu organizace Stiftung Warentest získala autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 známku 1.1 v kategorii bezpečnosti, 2.4
v obsluze a 2.1 v ergonomii. Aton 4 se základnou Aton Base 2 získal ze všech testovaných autosedaček nejlepší hodnocení za bezpečnost. Bohužel, v testu na obsah škodlivých látek obdržela autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 hodnocení 4.6, což vedlo ke snížení jejího celkového hodnocení.

2. Slyšeli jsme o problému se škodlivými látkami v jednom z vašich produktů. Je to pravda? Jaké je k tomu vaše vyjádření?
Následující firemní vyjádření se týká výsledků testů dětských autosedaček z 27. října 2015, které provedl ADAC, Stiftung Warentest a jejich partneři. V testu od Stiftung Warentestu získala autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 známku 1.1 v kategorii bezpečnosti, 2.4 v obsluze a 2.1 v kategorii ergonomie. Aton 4 se základnou Aton Base 2 získal ze všech testovaných autosedaček nejlepší hodnocení za bezpečnost (skupina 0+, test 11/2015). Bohužel, v testu na obsah škodlivých látek obdržela autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 hodnocení 4.6, což vedlo ke snížení jejího celkového hodnocení.

Látka, nalezená v potahu autosedačky Aton 4 se nazývá naftalen a je používána především uskladňovacími a přepravními společnostmi z důvodu ochrany látek před poškozením během přepravy. Bohužel, množství naftalenu, nalezeného v potahu autosedačky Aton 4 přesáhlo limit, nastavený Stiftung Warentestem, který je 1 ppm (miliontina), o 0,1 ppm.

Je důležité zmínit, že zatímco množství naftalenu okrajově překračuje standardy, nastavené Stiftung Warentestem, stále je o 78 % pod limitem jiné čelní testovací a certifikační organizace: Oeko-Tex® Standard 100 – nezávislý testovací a certifikační systém pro textilní produkty. Zodpovědnost za nezávislé testy na škodlivé látky dle standardu Oeko-Tex® Standard 100 nese International Oeko-Tex® Association – společenství 16 věhlasných institucí, zabývajících se průzkumem a testováním látek v Evropě a Japonsku se zastoupením a kontaktními místy ve více než 60 zemích.

Všechny látky CYBEX, ať už příchozí nebo odchozí, jsou pravidelně podrobovány běžnému testování kvality. Tyto pravidelné testy se provádí interně i nezávislými organizacemi. Před posledními testy dětských autosedaček jsme během pravidelných testů na autosedačce Aton 4 neobjevili žádnou nezvyklou úroveň jakékoliv látky. Proto zatím není jasné, odkud kontaminace, nalezená organizacemi Stiftung Warentest a ADAC pochází a my celou tuto záležitost prošetříme.

Přesto nás výsledky testů mrzí a rádi bychom zdůraznili, že bereme tuto záležitost vážně. Vytvořili jsme si pověst vůdce v oboru bezpečnosti a stále zlepšujeme náš výzkum, testovací zařízení i testování samotné. Proto jsme prošetřili následky možné kontaminace. Dle čelního nezávislého testovacího institutu Intertek se naftalen na vzduchu odpařuje.

Rádi bychom zdůraznili, že Aton 4 více než splňuje všechny přísné evropské bezpečnostní předpisy. Jelikož se naftalen na vzduchu odpařuje (potvrzeno institutem Intertek), není potřeba Aton 4 vyměňovat nebo vracet.

Pro jistotu vám doporučujeme postupovat dle pokynů v uživatelském manuálu, ve kterém se uvádí, že před prvním použitím je potřeba potah vyprat při 30 °C. Po vyprání by měl být potah vysušen způsobem, který se běžně doporučuje po pořízení nového oblečení pro dítě.

V případě jakýchkoliv dalších otázek nás, prosíme, kontaktujte: info@cybex-online.com.

* https://www.test.de/Autokindersitze-im-Test-1806826-1806834/ AfPS GS2014:01 PAK des Ausschusses für Produktsicherheit

3. Jaká hrozí rizika při používání autosedačky Aton 4 (krátkodobě / dlouhodobě)?

Žádná. Vzhledem k naftalenu nehrozí při používání Atonu 4 žádná rizika.

4. Způsobuje látka alergické reakce?

Dle našich informací nehrozí žádné nebezpečí alergické reakce na tuto látku.

5. Mám svůj Aton 4 vyměnit?

Ne. Aton 4 není potřeba měnit nebo vracet.

6. Jak mohu svůj Aton 4 vyměnit / vrátit?

Jelikož se látka na vzduchu odpařuje (potvrzeno institutem Intertek), není potřeba Aton 4 měnit nebo vracet.

7. Týká se to určitých barev?

Naše interní i nezávislé testování neprokázalo žádnou neobvyklou úroveň jakékoliv látky. Nemáme proto žádné informace o konkrétních barvách.

8. Existuje přehled látek, obsažených v Atonu 4?

Ne, žádný takový přehled není. Jako společnost bereme bezpečnost vážně a zajišťujeme pravidelné testování, které přesahuje běžné bezpečnostní standardy.

9. Mohu látky z potahu vyprat?

Pro jistotu vám doporučujeme postupovat dle pokynů v uživatelském manuálu, ve kterém se uvádí, že před prvním použitím je potřeba potah vyprat při 30 °C. Po vyprání by měl být potah vysušen způsobem, který se běžně doporučuje po pořízení nového oblečení pro dítě.

10. Zmizí látka časem samovolně?

Institut Intertek, jedna z čelních nezávislých testovacích organizací, potvrdil, že naftalen se na vzduchu odpařuje.

11. Jak dlouho se látka odpařuje?

Naftalen se odpařuje na vzduchu. Dle našich informací se množství nalezeného naftalenu odpaří pod úroveň, doporučenou organizacemi Stiftung Warentest a ADAC, během dvou týdnů.

12. Je nyní produkt nebezpečný?

Není. V testu od Stiftung Warentestu získala autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 známku 1.1 v kategorii bezpečnosti, 2.4 v obsluze a 2.1 v kategorii ergonomie. Aton 4 se základnou Aton Base 2 získal ze všech testovaných autosedaček nejlepší hodnocení za bezpečnost (skupina 0+, test 11/2015).

13. Týká se to všech autosedaček Aton 4?

Ne. Kontaminované produkty jsme nenašly v našich základních materiálech, ani ve výrobě, ani ve skladu. To nás vede k závěru, že se jedná o ojedinělý případ, zapříčiněný třetí stranou během přepravy nebo uskladnění. Nyní probíhá další vyšetřování.

14. Myslíte, že sklady prodejců přispěly k tomuto problému?

Nemůžeme komentovat přepravovací a uskladňovací předpisy třetích stran a nevíme, kde byly testované produkty pořízeny.

15. Vlastním i jiný produkt CYBEX. Týká se tato záležitost i dalších produktů?

Dle našich informací se tato záležitost netýká žádných dalších produktů.

16. Vlastním i jiný produkt Aton. Týká se to i jich?

Dle našich informací se to netýká žádného dalšího produktu ze série Aton.

17. Co udělá CYBEX pro vyřešení problému se škodlivými látkami v potazích?

Celou záležitost bereme vážně, výsledky prošetřujeme a jsme v kontaktu s organizacemi Stiftung Warentest a ADAC. Jakmile budou známy výsledky šetření, okamžitě provedeme nezbytné kroky. 

 

Katalog zboží:

Informace

Facebook plugin